คลังหนังสือ

คู่มือการใช้และคู่มือการให้คะแนนแบบทดสอบรอส์ชาค

  สามารถดาวน์โหลดหน้าปกและดูรายละเอียดสารบัญของหนังสือได้ ที่นี่

จำหน่ายเป็นคู่ทั้งสองเล่มไม่สามารถแยกเล่มขายได้ สนใจสามารถสั่งซื้อได้จากสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ในราคาชุดละ 500 บาท ค่าจัดส่งชุดละ 50 บาท โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารการชำระการชำระเงินได้ ที่นี่ เมื่อชำระเงินแล้วแจ้งที่คุณกัณณิกา สิทธิพงษ์ โทรศัพท์. 043-345391-2 ต่อ 405 ในวันและเวลาราชการ

*สงวนสิทธิ์์จำหน่ายให้เฉพาะสมาชิก(สามัญ)สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย เท่านั้น

 
<< Back